Besked via SMS

For at give brugerne så god en oplevelse som muligt, er det vigtigt, at kommunikationen er på plads. I tillæg til udsendelse af besked via mail er det muligt at sætte systemet op til automatisk at give besked til brugerne via SMS. 

Du opsætter selv reglerne for, hvornår der skal afsendes sms. 

Eksempler på muligheder med besked via sms 

  • Send betalingspåmindelse omkring indbetaling af 1. rate f.eks. 3 dage før at bookingen slettes.
  • Send betalingspåmindelse omkring sidste rate, f.eks. 8 uger før lejeperiodens start.
  • Send besked med nøglekode f.eks. 3 dage før lejeperiodens start.
  • Send besked om manglende el-afregning.
  • Send besked om, at nøglen skal afhentes, og evt. hvor/hvornår den skal afhentes.
  • Send individuel besked direkte til en specifik bruger, hvor du selv udfylder teksten.
  • Modtag som administrator besked fra systemet vedrørende vigtige ting, der skal tages stilling til, så du slipper for selv at holde øje med systemet.