Den professionelle udgave af Bookhus indeholder følgende:


Præsentation af husene på nettet
Husene præsenteres på jeres egen version af Bookhus. Brugerne kan logge på via internettet eller klikke sig ind direkte via et link fra jeres Intranet/hjemmeside, hvorefter husene præsenteres med billeder, beskrivelser, kørevejledning samt kort over placering af husene i Danmark.

Responsive Design
Systemet tilpasser sig automatisk i størrelsen afhængig af, om det anvendes på en PC, tablet eller Smartphone. Det virker overalt og i alle browsere, uden at brugerne først skal downloade en app eller lignende.

Flot side med eget logo og egne farver
I får adgang til jeres helt eget system, som sættes op ifølge jeres specifikationer. Logo og farver i toppen af siden tilpasses, så siden direkte afspejler jeres nuværende hjemmeside. Vores designere hjælper gerne med til at gøre systemet så flot og indbydende for jeres brugere som muligt.

Brugerlogin og direkte booking/reservation
I systemet er der mulighed for, at brugerne kan oprette sig selv og derefter booke og reservere de enkelte huse, samt checke de bookinger og reservationer, der allerede er registreret. Hvis det ønskes, kan brugerne også overføres direkte fra jeres nuværende system. Der er også mulighed for at definere helt specielle regler for eksempelvis pensionister eller andre typer af brugere. Brugerne har deres egen side, hvor de, når de er logget ind, kan følge med i, hvad de har reserveret samt selv printe deres lejebevis ud inkl. evalueringsskema, brochure, kørselsvejledning eller forbrugsafregningsskema.

Lodtrækning
Systemet indeholder et komplet lodtrækningsmodul, hvor man som administrator definerer lodtrækningsperioder for de enkelte huse. Administratoren bestemmer hvornår lodtrækningen skal foretages og udføres ved blot et enkelt klik, hvorefter systemet automatisk udvælger vinderne. Der er mange indstillingsmuligheder, som gør at man f.eks. har mulighed for at foretage lodtrækning på weekender, men stadigvæk giver mulighed for at reservere og prioritere en uge eller miniferie højere. Systemet giver besked til vindere og tabere og åbner derefter op for at alle efterfølgende kan reservere ifølge først til mølle og de eventuelle regler der er sat op i den forbindelse.

Rapportmodul
Du har adgang til rapportmodulet, hvor det blandt andet er muligt at generere og udskrive lejebeviser i forbindelse med den enkelte reservation. Systemet holder selv styr på hvilke reservationer, som allerede er genereret og udskrevet. Du kan også her udskrive diverse statistikker med information omkring udlejningsfrekvens, belægningsoversigt, reservationsoversigt med bemærkninger eller f.eks. de samlede lejeindtægter over en given periode.

Styr på indbetalinger/slettede reservationer.
Systemet hjælper dig med at holde styr på, hvem som har indbetalt depositum og leje, samt fortæller dig hvis en bruger fortryder en reservation etc.

Betaling med Dankort
Det er muligt at tilkoble kreditkort-betaling til systemet. Systemet sørger selv for at holde styr på betalingerne, refunderer direkte tilbage til kreditkortet ved sletning af reservationer og sender også automatisk lejebevis via mail, når der er indbetalt.

El-afregning
Dine brugere registrerer selv aflæsning af elmåleren i systemet, så du har styr på, hvad der skal betales for den enkeltes forbrug - har du kreditkortbetaling aktiveret, betales med det samme det registrerede beløb.

Styr på nøgler
Ud over Nøglemodulet, hvor du kan registrere udleverede samt afleverede nøgler og udskrive nøglebreve, er der også mulighed for styring af nøglekoder med automatisk registrering i lejebeviset, så du herved slipper for administrationen af nøgler fuldstændigt. Kombinerer du systemet med et automatisk låsesystem, som Bookhus er integreret med, slipper du helt for udlevering og aflevering af nøgler i fremtiden, da systemet selv sørger for at tildele nøglekoder til den rigtige periode.

Sprog
Har du behov for at vise informationerne på forskellige sprog, har vi i Bookhus et komplet sprogmodul implementeret som gør at brugerne kan vælge at få vist og ikke mindst tilsendt lejebeviser etc. på enten dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk.

Administrator
Som administrator af systemet kan du enkelt oprette nye brugere, booke for dem, samt slette dem igen. Du har mulighed for at låse perioder helt ned til en enkelt dag i forbindelse med, at der f.eks. kommer håndværkere og har generelt et godt overblik over alt, hvad der foregår i systemet via det omfattende administrationsmodul. Selve oprettelsen af nye huse og redigering af de enkelte sider i hele systemet er meget enkelt og klares let af jer selv. Der kan uploades billeder, dokumenter, lyd og video til brug overalt på siden, hvor I syntes det passer ind.

Minimal administration
Systemet minimere generelt administrationen markant i kraft af, at brugerne nu selv får mulighed for at reservere og betale direkte, booke og prioritere deres ønsker i lodtrækningsperioder, samt ikke mindst selv checker hvornår der er ledigt. Ud over det kan systemet sættes op til en række automatiserede funktioner så som automatisk afsendelse af lejebevis på mail ved reservering og betaling.

Enkelt i brug
Systemet er generelt meget enkelt i brug og er opbygget på en måde, så alle kan finde ud af det. Ud over at vi hjælper med selve opsætningen af systemet med hensyn til priser, tekster og billeder etc., får I ved opstart uddannelse og introduktion til hele systemet, så I er med på, hvordan alt fungerer fra begyndelsen af.

Implementation, drift & backup
Vi sørger for at systemet altid er tilgængeligt døgnet rundt, samt at der dagligt tages backup af alle registrerede data. Hele siden og alle data er krypterede og derfor underlagt den højeste sikkerhed. Systemet kører via internettet på vores servere og kræver derfor ingen installation hos jer!

Pris (hos os er alle moduler inklusiv og med i prisen)
Hos os får du Danmarks bedste og billigste professionelle løsning til styring af feriefondens sommerhuse. Vi dækker stort set alle funktioner, og er der helt specielle ønsker, så tilpasses de enkelt systemet. Kontakt os og vi kommer gerne ud og giver jer en detaljeret demonstration, hvis I har behov for at vide mere, inden I beslutter jer.